MTHS Firmaları

MTHS hizmeti veren firmaların Bakanlık tarafından faaliyet izni almış olması gerekmektedir. MTHS faaliyet izni alabilmek için belirli kriterleri sağlamalı ve gerekli testlerden geçmiş olmalıdır. Denetime bağlı sermaye şirketlerinin dikkat etmeleri gereken en önemli faktör, bakanlıktan onay almış ve faaliyet izni mevcut olan MTHS firmalarını seçmektir. Aksi halde Bakanlık izni olmayan yazılımların yok hükmünde kabul edileceği yönetmeliklerde belirtilmiştir.

MTHS onaylı firmalar, e-imza atma, doğrulama yazılımına sahip olma ve sahip olduğu e-imza yazılımı ile MTHS kayıtlarını e-imzalı biçimde, zaman damgalı olarak e-arşivleme yapabilen, ISO 27001 bilgi güvenliği sertifikasına sahip firmalar olarak da özetlenebilir.

MTHS hizmeti, sürekli ve süreli bilgilerin, belgelerin yayınlanması gereken güncel bir yazılımdır. Zorunlu ve bu denli önemli bir yazılım için mutlaka güvenilir, kurumsal, kaliteden ödün vermeyen bir MTHS firmasını seçmek gerekecektir.

Ankara MTHS firmaları arasında yer alan GLOBALNET olarak bu hizmeti sizlere profesyonel, güvenilir ve güncel bir biçimde sunuyoruz. Özellikle de MTHS yazılımında satış sonrası destek son derece önemli olmaktadır. Ankara web tasarım şirketleri ve web hosting arasında önemli yerini korumayı yıllardır başaran firmamız MTHS yazılım hizmeti ve desteğiyle de yanınızda olmaya devam ediyor.

Şirketlerin Yükümlülükleri İle ilgili Yönetmelik Maddeleri:

MADDE 10 – (1) Şirketler, Kanunun 1524 üncü maddesi ve bu Yönetmelik hükümleri uyarınca internet sitesinin özgülenmiş kısmında bulunması öngörülen içeriği Bakanlık tarafından bir format belirlenmiş ise o formatta, belirlenmemişse elektronik ortamda MTHS’ye bildirir.

(2) Şirketler tarafından internet sitesinin bilgi toplumu hizmetlerine ayrılmış bölümünün şirkete ait internet sitesi üzerinden veya MTHS’ler üzerinden arama motorları tarafından kolay bulunabilmesi için, ana sayfada “bilgi toplumu hizmetleri şirket unvanı” şeklinde bir ibareye yer verilir.

(3) Sahip oldukları internet sitesi üzerinde bu bilgileri sağlayan şirketler, internet sitesinde yer alan içeriğin sitede yayımlanması, değiştirilmesi ve yenilenmesi gibi işlemlerde güvenli elektronik imza ve zaman damgası kullanırlar.

(4) Sahip oldukları internet sitesi üzerinde bu bilgileri sağlayan şirketler, ilgili bilgilere erişim için internet sitesi içinde “http://firmaalanadi/bilgitoplumuhizmetleri” adresinden yönlenmeyi sağlarlar. Şirketin farklı markalar ve pazarlama amaçları ile birden fazla alan adı sahibi olması durumunda her bir alan adı için bu ilke uygulanır.

(5) Şirketler, sahip oldukları internet sitelerinde erişime açık bulundurdukları bilgi ve belgeleri 12 inci maddeye uygun olarak elektronik ortamda arşivlerler.

(6) Şirketlerin sahip oldukları internet siteleri, 11 inci maddede öngörülen teknik hususlar ve güvenlik kriterlerine uygun olarak işletilir.

YETKİLİ GİRİŞİ